Omkering bewijslast bij fusies in de zorg zinvol?

Tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over een nadere invulling van de zorgspecifieke fusietoets kwam de vraag aan de orde of het niet beter is om de bewijslast ten aanzien van de effecten bij fusies om te keren. Op dit moment kan ACM de fusie verbieden indien bewezen kan worden dat als gevolg daarvan een substantiële verslechtering van de mededinging optreedt. Kritiek van een aantal wetenschappers is dat ACM mede als gevolg daarvan teveel fusies goedkeurt.

Alleen verbod stopt fusiegolf in zorg

Terug