Mededingingswet geen hinderpaal voor specialisatieafspraken oncologie

De Mededingingswet hoeft geen hinderpaal te zijn als ziekenhuizen willen samenwerken en specialisatieafspraken willen maken op het gebied van oncologie. Het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein hebben hun voornemens hiertoe met AGLegal voorbereid en vervolgens voorgelegd aan de ACM. De ACM was het met ons eens. De wijze waarop de ziekenhuizen hun samenwerking wilden vormgeven biedt de patiënten belangrijke voordelen omdat hoog-specialistische expertise in de regio wordt gebundeld. Dat weegt op tegen de nadelen die de samenwerking ook teweeg brengt op het gebied van bereikbaarheid.

AGLegal helpt ook uw organisatie graag met het opzetten van een samenwerking die de toets onder de Mededingingswet kan doorstaan.

Klik hier voor de informele zienswijze van de ACM

Terug