Nieuwe tariefstructuur ziekenhuiszorg 2016

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de medisch specialistische zorg 2016 gepubliceerd. Gemiddeld dalen de tarieven ten opzichte van 2015 met 3%. Niet veel structuurwijzingen maar wel een noviteit door de introductie van zogenaamde max-max tarieven. Voor het gereguleerde gedeelte gelden maximumtarieven op basis van het gewogen gemiddelde. Daarnaast wordt een tweede hoger maximumtarief (het max-maximumtarief) geïntroduceerd  om innovatie en specifieke kwaliteitsafspraken te ondersteunen. De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd en dit aanvullend tarief valt ook onder het eigen risico. Zorgaanbieders kunnen het max-maximumtarief niet in rekening brengen bij niet- verzekerde passanten. Het max-maxtarief is van toepassing op het gehele gereguleerde segment met uitzondering van de add-on geneesmiddelen, stollingsfactoren en een beperkte set prestaties die op grond van de tarieven in de eerste lijn van een tarief voorzien worden. De NZa stelt als enige voorwaarde dat in alle gevallen sprake moet zijn van een schriftelijke overeenkomst met een zorgverzekeraar over de toepassing van het aanvullende maximum. Eventuele aanvullende voorwaarden die gelden om het aanvullende maximum (ten hoogste 10%) in rekening te brengen zijn ter lokale invulling aan de zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Zie ook: Vaststelling DBC-pakket medisch specialistische zorg 2016

Terug