Vanaf 1 januari 2016 hoge boetes voor overtreding Wbp

Vanaf 1 januari 2016 krijgt het CBP – die dan Autoriteit Persoonsgegevens gaat heten – de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen bij overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De maximale boete bedraagt EUR 810.000,= Als sprake is van een overtreding van de Wbp die opzettelijk is gepleegd of het gevolg is van ernstig verwijtbare nalatigheid, kan de toezichthouder direct een boete opleggen. In andere gevallen gaat hier eerst een bindende aanwijzing aan vooraf.

Terug