Nederlandse Zorgautoriteit

AGlegal werkt voor toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). AGLegal heeft voor de NZa beleidsregels ontwikkeld voor het uitvoeren van de fusietoets in de zorg. De Minister van VWS introduceerde een nieuwe procedurele toets die nader handen en voeten moest krijgen. AGlegal heeft de NZa daarin begeleid en geadviseerd.

AGlegal heeft de NZa geholpen bij het ontwikkelen van beleid bij het toetsen van het verbod op verticale integratie. Dit verbod beoogt te voorkomen dat zorgverzekeraars zeggenschap verkrijgen in zorgaanbieders en is nog niet in werking getreden.

Terug

Recent nieuws


  • linkedin